Сравни
0 Количка
Всички категории
 • Нови продукти |
 • Разпродажба |
 • Промоции |
 • ВИП клиенти |
 • Нови продукти
 • Разпродажба
 • Промоции
 • ВИП клиенти
Начало Архив Ултразвуков уред за състаряване на алкохол "Волкано Експерт"

Ултразвуков уред за състаряване на алкохол "Волкано Експерт"

Код на продукта:
Volcano Expert
 
 
ПРОДУКТЪТ НЕ Е НАЛИЧЕН!
Цена: 000лв.

 Изчерпана наличност
 

Volcano Expert - световен хит !

Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол "Волкано Експерт"

20 минути обработка с уреда, състарява алкохола с около 1 година!

Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на "Volcano Expert" гарантира:

 • премахване на вредни интермолекулярни и разграждане на високомолекулни съединения в алкохола;
 • активиране процесите на естерификация, които подобряват вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола;
 • пълна дезинфекция и удължаване срока на съхранение на всякакъв вид течности;

 "Volcano Expert" е първият уред за битово приложение, благодарение на който се постига изключителен ефект за изкуствено състаряване на алкохол.

Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда за състаряване на алкохол гарантира:

 • премахване на вредни интермолекулярни и разграждане на високомолекулни съединения в алкохола;
 • активиране процесите на естерификация, които подобряват вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола;
 • пълна дезинфекция и удължаване срока на съхранение на всякакъв вид течности;

20 минути обработка с Волкано Експерт, състарява алкохола с около 1 година

Благодарение на действието на Volcano EXPERT, обработеният алкохол не предизвиква сутрешно главоболие и неразположение, поради елиминиране на компонентите, причиняващи тези ефекти.

С помощта на "Волкано Експерт" всеки алкохол се превръща в напитка с изключително високо качество.

Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол „Volcano Expert" е първият уред за битово приложение, благодарение на който се постига изключителен ефект за изкуствено състаряване на алкохол. Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на съхранение на всякакъв вид течности; 20 минути обработка с уреда, състарява алкохола с около 1 година.

Благодарение на действието на Volcano EXPERT, обработеният алкохол не предизвиква сутрешно главоболие и неразположение, поради елиминиране на компонентите, причиняващи тези ефекти. С помощта на Volcano EXPERT всеки алкохол се превръща в напитка с изключително високо качество.

УЛТРАЗВУКОВ АКТИВАТОР“Volcano EXPERT”- за дезинфекция на напитки (от мляко до вино) и за изкуствено състаряване на алкохол / деструктират се вредните тежки алкохоли/, което води до мек вкус и по-силен аромат и облагородява напитката.

УЛТРАЗВУКОВ АКТИВАТОР “Волкано Експерт”  - СВЕТОВЕН ХИТ !

Произведен по японска технология за състаряване и пречистване на алкохола.

Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол „Volcano Expert" е първият уред за битово приложение, благодарение на който се постига изключителен ефект за изкуствено състаряване на алкохол.

Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на съхранение на всякакъв вид течности;

20 минути обработка с уреда, състарява алкохола с около 1 година!

Благодарение на действието на Volcano EXPERT, обработеният алкохол не предизвиква сутрешно главоболие и неразположение, поради елиминиране на компонентите, причиняващи тези ефекти.

С помощта на Volcano EXPERT всеки алкохол се превръща в напитка с изключително високо качество.

ЛАБОРАТОРНО ТЕСТВАН!

Експерементално е установено, че обработеният с ултразвук алкохол се усвоява и разгражда в организма около 30% по-бързо в сравнение с необработения, което е сигурна гаранция за повишаване на неговото качество.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Предназначение :

Ултразвуковият активатор “VOLCANO VOLCANO EXPERT EXPERT ” е предназначен за акустична обработка на вода, водни разтвори, течни хранителни продукти (мляко, плодови сокове и др.), негазирани алкохолни напитки, с цел дезинфекция, подобряване на вкусовите качества и удължаване срока на съхранение на обработваните течности.

2. Устройство :

Уредът се състои от захранващ блок и излъчвател. Захранващият блок е монтиран в пластмасов корпус. Той преобразува мрежовото напрежение 230V/50Hz в стабилизирано напрежение 24V/0,85A. Излъчвателят представлява цилиндричен херметичен корпус. В него са монтирани електро-механичен преобразувател и високочестотен генератор. Двете части на устройството са свързани посредством кабел, върху който е монтиран подвижен фиксатор. 

3. Принцип на работа :

Работата на “VOLCANO VOLCANO EXPERT EXPERT ” се основава на кавитационното действие на ултразвукови вълни, които се разпространяват в обема на обработваните течности. При разпространението на ултразвук в течна среда възникват последователни зони на понижено и повишено налягане. В зоните на понижено налягане, разтворените в течността газове се отделят и формират огромен брой микроскопични мехурчета. При повишаване на налягането мехурчетата се свиват. Скоростта, с която се движат стените на свиващото се кавитационно мехурче надхвърля многократно скоростта на разпространение на звука в течността. Това е причина налягането на газовете и парите, затворени в обема на мехурчето, да се повиши до над 10 000 атмосфери, а температурата да надхвърли 10 000 0С. Пулсациите в налягането се предават на всеки обект, потопен в течността. В резултат се унищожават всички микроорганизми, намиращи се както в течността, така и по повърхността на потопените в нея тела. При това без използване на химични препарати и вредни физични въздействия. Независимо от своя произход (промишлен или домашен), алкохолните напитки съдържат различни количества вредни вещества, които се отразяват не само върху вкусовите качества, но в някои случаи могат да са опасни за здравето. Качеството на напитките се подобрява при 6 многогодишно отлежаване в дървени съдове (дъбови, черничеви и др.) при подходящи условия. Това отдалечава във времето момента, в който питието ще е постигнало максимални вкусови и ароматни качества. Под действие на ултразвука се постига ускоряване стареенето на алкохолни напитки – ракия, водка, уиски, коняк, вино и др. Това се постига, тъй като се ускоряват редица физикохимични процеси, водещи до отделянето на вредните компоненти - лесно летливи (метилов алкохол и ацеталдехид), деструкция на високомолекулните съединения (амилов, пропилов и изопропилов алкохоли и фурфурол). Наред с това протича естерификация с участие на естествените компоненти на дестилатите – етилов алкохол и органични киселини (винена, оцетна, лимонена, ябълчена и др.), при което се образуват естери – ароматни вещества. Резултатът е подобряване на ароматните и вкусови характеристики на напитките, като се запазват непроменени цветът и бистротата им.

4. Начин на употреба :

Налейте обработваната течност в подходящ стъклен съд с диаметър на гърловината по-голям от диаметъра на излъчвателя. Поставете излъчвателя в съда и изтеглете фиксатора по дъжината на кабела, така че излъчвателят да е потопен изцяло в течността. За постигане на по-добри резултати е желателно предната част на излъчвателя да се намира минимум на 5 см от дъното на съда. При употреба на пластмасов съд осигурете разстояние на излъчвателя от дъното на съда не по-малко от 15 см. 

Характеристики и параметри :

1. Захранващо напрежение -  230 V +10% /-15% / 50 Hz

2. Входна мощност - 16 W

3. Честота на генератора - 1,7 MHz

4. Акустическа мощност 8 W / cm2

5. Клас на защита ІІ

6. Степен на защита от проникване на вода в излъчвателя IP X7

7. Обем на обработваната течност до 10 l

8. Температурен диапазон на обработваната течност от 5 до 40 0С

9. Маса 140 g.

10. Степен на редукция на микроорганизми (по Escherichia coli) 99,99 % 

Инструкция зе експлоатация :

Включете адаптера в контакта. В задната страна на излъчвателя се появява синя светлина, което е показател за работата на устройството. Продължителността на обработката зависи от обема на течността и желаната степен на стерилизация или стареене, която искаме да постигнем. Например, при дезинфекция на вода, водни разтвори, мляко и плодови сокове минималното време за обработка е 20 мин/л. При използване на уреда за изкуствено стареене на алкохолни напитки минималното време е също 20 мин/л. С удължаване на времето за обработка се постигат по-добри резултати. След приключване на обработката изключете адаптера от контакта, извадете излъчвателя от съда, промийте на течаща вода и го подсушете. При работа с уреда, пазете излъчвателя от удар. 6

ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ :

1. Преди включването на уреда в електрическата мрежа се убедете, че не е нарушена изолацията на проводника, свързващ захранващия блок и излъчвателя. Ако кабелът е повреден се обърнете към сервиза.

.2 Не включвайте и не пипайте захранващия блок с мокри ръце.

3. Категорично се забраняват всякакви опити за разглобяване на устройството и проникване във вътрешността му, поради опасност от 9 електрически удар.

4. Устройството да се включва само в изправни контакти на електрическата мрежа, осигуряващи захранващо напрежение (220 - 230V ) ±10% / 50 Hz.

5. При работа на устройството не потапяйте ръце в обработваната течност. Не допускайте попадането на уреда в ръцете на деца и на лица незапознати с условията за употреба на уреда.

6. Забранява се удължаването на захранващия кабел. При необходимост да се използват стандартни изправни удължители.

7. Да се избягва усукване и пречупване на кабела. Това може да доведе до нарушаване на изолацията му.

8. При повреда на устройството, ремонтът да се извършва само от правоспособно техническо лице от сервиза на фирмата производител.

МЕРКИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ :

1. Не се допуска използването на устройството в помещения, в които могат да възникнат взривоопасни концентрации от горими пари и газове.

2. Не оставяйте устройството включено в мрежата при продължително отсъствие от дома.

3. Не покривайте захранващия блок по време на работа.

4. Устройството да се включва в контакти  на изправна електрическа мрежа, осигурена със стандартни стопяеми или автоматични предпазители.

Внимание!!!

В случай, че усетите мирис на изгоряло или почувствате силно загряване на корпуса на захранващия блок, незабавно изключете прибора и се обърнете към сервиза на фирмата. Загряването на корпуса на захранващия блок по време на работа до + 50 0С е нормално и не бива да се счита за аварийна ситуация.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ  :

1. Спазването на правилата от настоящата инструкция е в интерес на потребителя и е условие за изпълнението на гаранционните условия.

2. Ултразвуковият активатор “VOLCANO VOLCANO EXPERT EXPERT ” е изработен в съответствие с техническа спецификация ТС-10-2008 и отговаря на техническата документация. Фирмата производител си запазва правото да внася изменения в устройството с цел подобряване на техническите и функционални характеристики.

3. Фирмата производител, осигурява дванадесет месеца гаранционно обслужване на уреда, считано от датата на продажбата при условие, че са спазени всички условия за правилна експлоатация и съхранение.

4. При рекламация на уреда, задължително се представя гаранционната карта.

5. При условие, че не са спазени изискванията за експлоатация, рекламацията не се уважава и ремонтът на уреда се заплаща от клиента.

6. Фирмата не удовлетворява рекламации в случаите, когато:

● е правен опит за отстраняване на дефектите от неправоспособни лица;

● не са спазени условията за експлоатация, посочени в настоящия документ;

● са нанесени повреди от неправилно съхранение и транспорт;

● купувачът не е представил гаранционна карта;

● повредата е причинена от външни химични или физични фактори през периода на експлоатацията.

КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА:

1 Ултразвуков активатор “VOLCANO VOLCANO EXPERT EXPERT ” – 1 бр.

2 Техническо описание и инструкция за експлоатация – 1 бр.

3 Опаковка – 1 бр.

При закупуване на уреда проверете правилното попълване на гаранционната карта. В нея трябва да са нанесени датата на закупуване на изделието, фабричният номер, подпис на продавача и печат на фирмата. Пазете гаранционната карта, тя Ви дава право на безплатен ремонт в рамките на гаранционния срок.

Производство : България (по японски патент)

Производител: "ГМ Фарма"

Гаранционен срок : 12 месеца