Сравни
0 Количка
Всички категории
  • Нови продукти |
  • Разпродажба |
  • Промоции |
  • ВИП клиенти |
  • Нови продукти
  • Разпродажба
  • Промоции
  • ВИП клиенти
Начало Архив ДИГИТАЛЕН КОМПАС с висотомер, барометър, термометър, нивомер, календар и часовник

ДИГИТАЛЕН КОМПАС с висотомер, барометър, термометър, нивомер, календар и часовник

Код на продукта:
kompas
 
ПРОДУКТЪТ НЕ Е НАЛИЧЕН!
Цена: 000лв.

 Изчерпана наличност
 

 

 

ДИГИТАЛЕН КОМПАС

с висотомер, барометър, термометър, нивомер, календар и часовник.

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

Устройството дигитален компас, висотомер, барометър, термометър, нивомер и календар е предназначено за употреба сред природата или в града, извън сгради или помещения.

Ергономичният дизайн с голям LCD дисплей с осветление при натискане на всеки бутон и връзката за носене на врата, прави уреда удобен и лесен за употреба.

 

КАЛИБРИРАНЕ НА УРЕДА

 

При всяко поставяне на батерии уредът трябва да се калибрира.

След поставяне на батериите, LCD дисплеят светва; при натискане на бутона COMPASS/- на дисплея се показва компасът.

Калибриране на компаса – натиснете и задръжте за 2 сек бутона COMPASS/-. Дисплеят показва символ CAL – калибриране; завъртете бавно устройството около собствената му ос на 360 градуса, като го придържате в хоризонтално положение (може да ползвате нивелира в долната част на устройството). Това завъртане дава възможност на вграденият електронен сензор да намери посоката Север.

След приключване на завъртането, натиснете отново бутона COMPASS/- еднократно, без да го задържате – уредът е калибриран.

При натискане на бутона ALTITUDE/+ уредът ще изключи функцията Компас.

 

НАСТРОЙКА НА ДАТА, ВРЕМЕ И МЕРНИ ЕДИНИЦИ ЗА НАЛЯГАНЕ И ТЕМПЕРАТУРА

 

Натиснете и задръжте за 2 сек бутона SET. В левия горен ъгъл на дисплея започват да мигат символите 24Нr; натиснете бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+ за избор на 12-часов или 24-часов режим на показване на време на часовника.

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи часа започват да мигат; настройте час чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи минутите започват да мигат; настройте минути чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи годината започват да мигат; настройте година чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи месеца започват да мигат; настройте месец чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи датата започват да мигат; настройте дата чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

 

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи мерната единица за температура започват да мигат; настройте измерване по С или F чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

 

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи мерната единица за атмосферно налягане започват да мигат; настройте измерване в HPA, inHg или mmHg чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

 

При следващо натискане на бутона SET цифрите, показващи мерната единица за височина започват да мигат; настройте измерване в метри М или футове F чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

 

След приключване на първоначалните настройки натиснете бутона HISTORY за потвърждение и изход от менюто за настройки.

 

ВИСОТОМЕР (АЛТИМЕТЪР)

 

При първа употреба на функцията Висотомер, трябва да настроите текущата височина, на която се намирате в момента; можете да я разберете от топографска карта или от локалната метеорологична станция.

В режим Висотомер, натиснете едновременно бутони SET и ALTITUDE/+ и въведете текущата височина  чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

 

ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЛАТИВНА ВИСОЧИНА

 

С уреда можете да измерите височината на един обект спрямо тази на друг обект.

На мястото, където започвате измерването, натиснете и задръжте за 2 сек бутона ALTITUDE/+ ; появява се стойност на височината 0.

Заставайки на мястото, чиято релативна височина желаете да измерите, ще видите разликата във височините в желаната от вас мерна единица със знак плюс или минус – плюсът означава, че второто място е по-високо от първоначалното; минусът – че е по-ниско.

 

БАРОМЕТЪР

 

При първа употреба на функцията Барометър, трябва да настроите текущото атмосферно налягане на височината, на която се намирате в момента, също предварително настроена във функцията Висотомер; можете да я разберете от локалната метеорологична станция или прогнозата за времето по радиото или в интернет.

В режим Барометър, натиснете едновременно бутони SET и ALTITUDE/+ и въведете текущата стойност на атмосферното налягане в желаната мерна единица  чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+

 

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

 

На база на промяната в атмосферното налягане, уредът предсказва промени във времето в рамките на следващите 12 – 24 часа; прогнозата е ефективна в радиус 30 – 50 км от мястото на сверяване на барометъра на конкретна височина.

 

При натискане на бутона HISTORY уредът показва запис на предишните стойности на височината и атмосферното налягане; записите се правят автоматично през интервал от 5 минути.

Можете да прегледате предишните записи чрез натискане на бутоните COMPASS/- или ALTITUDE/+. Можете да промените интервала на записване в рамките на 1 – 60 минути чрез натискане и задържане за 2 сек на бутона HISTORY.

Когато уредът не се ползва, можете да го изключите с цел да се пести енергията на батериите чрез натискане и задържане за 5 сек на бутона SET. Уредът преминава в нормален работен режим при последващо натискане на някой от бутоните, без значение кой.

Осветлението на дисплея се включва за 5 сек при натискане на бутон; ако през това време натиснете още веднъж бутон, времето за светене се удължава с нови 5 сек.

 

ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

 

-          Часовник 0.00 часа, 24 часово показване на времето

-          Дата 01.01.2007, дисплей Дата-Месец-Година от ляво надясно

-          Единици за температура – С

-          Барометрични единици HPa

-          Единици за височина: М

-          Интервал за автоматичен запис на височина и атмосферно налягане: 5 минути

 

 

Произход : Китай

Гаранционен срок : 12 месеца