Сравни
0 Количка
Всички категории
  • Нови продукти |
  • Разпродажба |
  • Промоции |
  • ВИП клиенти |
  • Нови продукти
  • Разпродажба
  • Промоции
  • ВИП клиенти
Начало Архив НАСТОЛЕН ПУЛСОКСИМЕТЪР PM60A

НАСТОЛЕН ПУЛСОКСИМЕТЪР PM60A

Код на продукта:
ПУЛС ОКСИМЕТЪР "PM60A"
 
ПРОДУКТЪТ НЕ Е НАЛИЧЕН!
Цена: 000лв.

 Изчерпана наличност
 

 

Устройство за наблюдение състоянието на пациента

Пулсоксиметър-PM60A

            

                                                                                                     Наръчник на потребителя

 

Съдържание

 

1.      Предговор

1.1.    Мерки за безопасност

1.2.    Задължeния при потребление

1.3.    Принадлежности

2.      Основни

2.1.   Представяне

2.2.   Функции

3.      Основни технически показатели

3.1.   Спесификация функциите

3.2.   Техническа спесификация

3.3.   SpO2

 

4.      Инструкции за функциите

 

4.1.   Основен интерфейс

4.2.   Интерфейс за нов пациент

4.3.   Интерфейс за преглед на данните

4.4.   Настройка на интерфейса

 

5.      Поддръжка и почистване

 

5.1.   Проверка за безопасност

5.2.   Почистване

5.3.   Дезинфекция

5.4.   Отпадъци

5.5.   Преместване и съхранение

5.6.   Значение на символите

 

6.      Притурки

 

6.1 Значение на видовете аларми

6.2 Обичаен метричен обхват

1        Предговор

 

Този наръчник съдържа инструкции необходими за безопасността при работа с продукта и за ползването му в съответствие с функциите за които е предназначен. Следването на този наръчник е предпоставка за правилното функциониране на продукта и безопасната му употреба, както за пациента така и за оператора.

Наръчникът е предназначен за продукт с най-висока конфигурация и поради тази причина, част от съдържанието му може да не се отнася за този, закупен от Вас.

Наръчникът съдържа информация за всички функции на PM60A, както и за особеностите при методите на работа с него. Също така сме избрали някои от по-често задаваните въпроси, заедно с подробните им отговори. Моля прочетете спецификациите внимателно преди да използвате продукта, за да улесните работата си с него. Благодарим Ви, че използвате PM60A продуктите за следене състоянието на пациентите. С нетърпение очакваме Вашите предложения и съвети.

                                     

PM 60 A Интернет страници и страница на доставчика: http://www.contecmed.com , www.tehnoshop.info

   

1. Мерки за безопаснот

 

Преди да използвате оборудването, моля обърнете внимание на следните законови мерки и мерки за безопаснот:

·        Използвайте ситемата след консултацията и съветите на лекар.

·        Надеждността на уреда зависи от това дали потребителят работи с него в пълно съответсвие с инструкциите и напътсвията в този наръчник.

* Внимание

 

При неправилно подмяна на аксесоарите или заместването им с такива, които не са описани в този наръчник, може да се появят грешки в системата, ето защо аксоесоарите не трябва да се подменят от необучен персонал.

 

* Внимание

 

Уверете се, че в средата, в която ползвате уреда няма намеса на електромагнитни вълни, като например радио предавателни устройства, мобилни телефони и др. Дръжте настрана такива устройства, защото излъчваните от тях електромагнитни вълни могат сериозно да навредят на апарата.

 

              Внимание!

          

            Моля използвайте аксесоари и приставки които са одобрени от производителя, в противен случай може да повредите устройството.

 

 Внимание!

 

Препоръчително е редовно да проверявате дали няма някакви повреди по уреда или принадлежностите му. Ако са налице такива, спрете употребата му и веднага се свържете с инженер по биомедицина или Отдела за работа с клиенти.

В допълнение към тези мерки, цялостната проверка на апарата, включително проверката за безопасност (изтичане на електричество), трябва да се извършва от квалифициран за това персонал.

 

 Внимание!

 

Изхвърляйте опаковачните материали, като се съобразявате с приложените мерки за контрол на отпадъците и ги дръжте далеч от досега с деца.

 

 Внимание!

 

Моля използвайте зарядни устройства за батерии които отговарят на стандартите на IEC 60601-1, в противен случай може да повредите устройството.

 

 Внимание!

 

Не използвайте устройството докато го зареждате.

 

 Внимание!

 

Когато използвате устройството не докосвайте означените входящи и изходящи части, например: USB порта.

 

Внимание!

 

Моля не правете замервания на устройството с функционални прибори, за да проверите информация свързана с апарата.

 

              Внимание!

 

Препоръчително е сензорът да не се прилага върху един и същ пръст за повече от 2 часа.

 

* Пояснение

Софтуерът е разработен по IEC60601-1-4. Рисковете от възникване на проблеми свързани със  софтуерна грешка са сведени до минимум.

 

1.2. Задължения при потребление

 

* Предпазна мярка: Моля прочетете наръчника внимателно преди употреба.

 

Задължения на "Contec Medical System Co" Ltd.

 

1. Нашата компания е отговорна за разрешаването на софтуерни или хардуерни проблеми в рамките на едногодишния срок на гаранцията. Проблеми възникнали в следствие на неправилна употреба на апарата не са включени .

2. Нашата коммпания е отговорна за провеждането на небходимото обучение на потребителя.

3. Нашата компания е отговорна за това да реновира софтуера безплатно и за поддръжката му до живот.

4. Нашата компания е отговорна за поддръжката на хардуера в рамките на едногодишния период на гаранцията.

5. Нашата компания не е отговорна за повреди, възникнали в следствие на неправилна употреба или на употреба на аксесоари, които не са одобрени от нас.

 

1.3 Принадлежности

A.     Оксиметърна приставка/сонда (Модел: Y5UCH150)

B.     Стойка

C.     Наръчник на потребителя

D.    Адаптор (Модел:CMS0115)

Е.     Диск със софтуер за компютър

 

 

 Внимание!

  

Използвйте принадлежностите към уреда които са предоставени от производителя или ги подменяайте според изискванията му, за да не навредите на пациента.

      Уредът за следене състоянието на пациента ( Оксиметър ) е предназначен за продължително наблюдение, проверка на място, изобразяване и съхраняване на данни за наситеността на кислорода и честотата на пулса, на един възрастен и педиатричен пациент в болница, при спешно лечение и при транспорт на пациент, както и в домашна обстановка.

 

   2.1.2 Противопоказания

         Няма такива.

 

   2.1.3 Този апарат се състои от основна част и Spo2 сензор (сензор за следене на нивото на кислорода).

 

2.2        Характеристики

 

Редовен и продължителен метод за следене на състоянието на пациента.

SpO2 анализ на данните.

Преглед на данните от графиките и таблиците: 24 часов преглед на данните, преглед на последните 50 аларами/тревоги, 96 часов преглед на Таблиците с отклонения/TrendTable.

Работа с пълноекранен дисплей с „touchscreen” функция.

Слот за SD карта с капацитет до 2GB.

Внимание, в комплекта не е включена SD карта! Такава, бихте могли да закупите от най-близкия до Вас магазин или в момента на създаване на поръчката, да отбележите в:   Специални инструкции, че желаете да Ви изпратим SD карта - 2GВ - цена: 10.00 лв.

      3. Основни технически данни

       3.1. Спесификация на функциите

Дисплей:

3.5″ цветен TFT

Резолюция:

320x240

Режими на дисплея:

Стандартен, Вълнообразен, Настройка на посоката на показанията

Индикатори:

Индикаторна светлина за работен режим, aларма/тревога, пулсиращ тон

Интерфейс:

Вход за включване на SpO2 сензори

Захранване:

DC 5 V, <300mA

Батерия:

Вградена, литиево-полимерна, 6 часа зареждане, 7 часа продължителност на работа. 12 часа в режим на готовност. 3.7V, 1900 mah

Отклонения графика/ таблица:

Показания от 1s, 5s, 10s, 30s, 1 min, и т.н. Съхранение на данните за отклонения от последните 96 часа.

История:

Съхранение на последните 10 000 случая, чрез SD карта. Възможност да се прегледат на момента.

 

Аларама/Тревога:

Настройки на Високи(High) и Ниски(Low)нива на тревога. Аларма/тревога със  три звукови и визуални нива, информация за последните 50 аларми/тревоги и 8 секундно вълнообразно показание, като 4 секунди са преди задействане на алармата/тревогата , а другите 4 секунди са след определеното време на задействане на  алармата/тревогата.

Вълна:

Съхранение на 24 часова форма на вълната.Форма на вълната имат пациенти, който са съхранени в реално време.

Качване на данни:

Данните съхранени в SD картата могат да бъдат качвани на компютър и анализиране, чрез SpO2 софтуеър.

 

3.2 Техническа спесификация

      Безопасност

      Апаратът отговаря на изискванията на IEC60601 сериите.

                      Вид на защитата:             Вътрешно електрическо захранване

                      Ниво на защита:               BF

      Размери и тегло:

                      Размери:                            92 (W) x 82(H)x 22(D) mm

                      Тегло:                                136 g (заедно с  батерията )

       Работна среда :

                      Температура:                     C - + 40ºC

                      Влажност:                          15% - 95%

      Среда на съхранение:                       

                      Температура                      -20ºC- + 60ºC

                      Влажност:                          10% - 95%

      Пациенти:

                 Деца и възрастни.

 3.3 SpO2

       Обхават на измерване:                     0 – 100%

       Единица на показания:                     1 %

       Точност:                                             ±2% ( 70%-100%)

                                                                   0%- 69% неопределено

       Обхват на алармата/тревогата:        0%- 100%

       Опресняване:                                     1 s

       Измерване на пулса

         Обхват на измерване:                     30 – 250bpm

         Единица на показания:                   1 bpm

         Точност:                                           ±2( неподвижно)

         Обхват на алармата :                      250 bpm

         Опресняване:                                  1 s    

 

Производител: CONTEC Китай

           Гаранция: 12мес.

           Произход: Китай

 

Пулс - всичко, което трябва да знаете за пулса:

Когато се говори за нормален пулс, се има предвид онази честота на сърдечната дейност, която се установява при оптимални микро-климатични условия, в сутрешните часове, в легнало положение. Стойностите, които се смятат за нормални у възрастни хора, се движат в широки граници. По време на разнообразни изследвания на голям брой американски пилоти на възраст 20 – 30 години честотата на пулса им се е движела от 38 до 110 удара в минута, докато средната стойност за цялата група мъже била 65 удара.
Мъжете, които не спортуват, имат пулс най-често 60 – 70 удара в минута, докато при жените той е 70 – 80 удара. Следователно полът влияе върху стойностите на нормалния пулс. Макар че още при момичетата на 11 – 12-годишна възраст се забелязват различия в честотата на пулса им в сравнение с момчетата на тяхната възраст, тези разлики са подчертани едва след стабилизиране честотата на сърдечната дейност –  към края на двадесетата година. Смята се, че честотата на пулса при жените е средно със 7 – 8 удара в минута по-голяма, отколкото при мъжете.
Пулсът е най-бавен при легнало положение на тялото, при седящо положение нараства с 4 – 5 удара в минута, а при изправен стоеж с около 10 – 15 удара.

Трябва да се знае, че пулсът на пушачите е по-учестен от този на непушачите.
Възрастта също влияе много върху честотата на пулса.
Възниква въпросът влияе ли конкретното време от деня върху пулса.

Честотата на пулса в покой се променя в течение на 24 часа. Най-бавен е той между 2 и 4 часа след полунощ, а сутрин се поддържа на ниво, близко до най-малката честота. Поради това най-добре е пулсът в покой да се измерва рано сутрин преди ставане от леглото. През деня честотата на пулса расте и тогава, когато тялото е в покой, като стига максимума си между 12 и 16 часа. След това постепенно намалява. Смята се, че тези промени имат условно рефлекторен произход и са във връзка с дневния ритъм на живота.
Пулсът варира и по време на сън. Честотата му прогресивно намалява с 2 – 10 удара в минута по време на първите часове, а след това нараства във фазата, която предхожда събуждането.
Температурата на външната среда променя значително пулса. Когато човек се къпе в топла вода или изобщо, когато времето е много топло, честотата на пулса нараства с 10 – 15 удара в минута. През лятото сърцето работи по-бързо, което обуславя и по-голямата консумация на кислород, а следователно и по-големия енергоразход.
Определено влияние върху редица физиологични функции, на първо място върху честотата на сърдечната дейност и скоростта на настъпване на умората, има и промяната в атмосферното налягане. Ниското атмосферно налягане ускорява честотата на пулса в покой.
Поради влиянието, което метеорологичните фактори (температура, влага, студ, атмосферно налягане) имат върху сърдечната дейност и другите физиологични функции, не трябва да се учудваме на промените на човешката работоспособност, които настъпват при промяна на тези условия. Впрочем можем да посочим много примери от спортни състезания, когато поради тези причини се е стигало до поражения и в срещи, които вече са изглеждали спечелени.
Психичните преживявания значително влияят върху темпото на сърдечната дейност. Неочакваният страх забавя пулса, а възбудата, гневът и въодушевлението го ускоряват. В спорта е известно бързото ускоряване на пулса преди старт, т. нар. стартово състояние. Самата мисъл за предстоящото състезание и разговорът за него предизвикват промени във физиологичните функции, на първо място в пулса, макар че организмът в това време се намира все още в състояние на покой. При тези емоционални състояния и в зависимост от тяхната сила и продължителност може да се стигне до нерационално изразходване и нецелесъобразно изморяване.
Умствената работа ускорява честотата на пулса с 2 – 3 удара в минута. Интересно е, че до тази промяна се стига само при отворени очи. Ако очите на умствения работник са затворени, такава промяна на пулса не се установява.