Сравни
0 Количка
Всички категории
  • Нови продукти |
  • Разпродажба |
  • Промоции |
  • ВИП клиенти |
  • Нови продукти
  • Разпродажба
  • Промоции
  • ВИП клиенти

ЩО Е ТО ПЕПТИДИ

Код на продукта:
Какво представляват ПЕПТИДИТЕ

На тази страница можете да получите доста информация за пептидите, тяхното действие, ползата от тях и т.н

Цена: 000лв.

 Изчерпана наличност
 

Какво е това пептиди?

Пептидите са много къси (кратки) белтъчини. Размерът им е само 1 нм, затова с пълно право могат да се отнесат към наносвета. Както е известно, белтъчините се състоят от аминокиселини, като веригата от звената може да бъде с различна дължина: дълги, които съдържат десетки аминокиселини, и къси (кратки) - които имат само 2-3 звена. Именно това са пептидите. В организма пептидите са "информационните" пратеници, които пренасят информацията от една клетка към друга, за да може всичко в организма да се извършва добре и както следва.

Животът съществува благодарение на две молекули: белтъчини от пептиди, които носят информацията, и ДНК, която е матрица и сама по себе си не е активна. При съединяването на пептидите с един или друг участък от ДНК, т.е. с даден участък на гена, възниква синтез на специфични белтъчини, възниква и живот. Клетките произвеждат белтъчини от определен тип. Когато една клетка работи добре, тогава и целият орган работи добре. Ако се появи отказ или нарушение, нарушава се и работата на целия орган, което води до заболяване. Разбира се, болестите могат да се лекуват, а в организма да се въведат липсващите вещества. Но тогава клетката съвсем ще забави своите функции и напълно ще престане да работи. Затова трябва да й се изпращат т.нар. пратеници-мисионери - пептиди, които ще накарат клетката да работи. Организмът ще се самоизлекува.

Продуктите на Научно-производствения Център по Ревитализация и Здраве се разпространяват на принципа на мрежовия маркетинг МЛМ /мултилевъл/. При интерес от Ваша страна, не се колебайте да се свържите с нас. Регистрацията като независим търговски сътрудник е напълно безплатна.

 

 

Какво представляват пептидите

Във всеки един орган се съдържа запас от резервни стволови клетки. Ако този резервен фонд се реализира равномерно, тогава човек доживява до 100-110 години. Всички пептиди имат своята тясна специализация. За всяка тъкан отговаря определен пептид: за белите дробове - белодробен, за черния дроб - чернодробен, за мозъка - мозъчен, и така нататък.

Пептидите са еднакви за всички млекопитаещи. Затова ако се вземе пептид от теле и се въведе на човек, слон или куче, нашият организъм и организмите на животните ще го приемат като собствен, сроден. Основният проблем в такива случаи обаче е, че трябва да се научим да извличаме пептидите от органите на животните. И тази технология е изобретена още през 1971 година във Военномедицинската академия на професорите Владимир Хавинсон и Вячеслав Морозов.

Пептиди (гръцки πεπτος - Хранителен) - семейство вещества, молекули,  които са построени от α-аминокиселинни остатъци, свързани във верига чрез пептидни (амидни) връзки. Тези естествени или синтетични съединения, съдържащи десетки, стотици или хиляди мономернивериги аминокиселини. (Материали Velikpedii)

 Терминът "пептид" е въведен повече от 100 години от известният учен E.Fisher, който около  1905 година е разработил общ метод за синтез на тези вещества. Пептидите, както и белтъчините се състоят от аминокиселинни остатъци свързани чрез пептидни (амидни) връзки. Следователно по химична структура не се различават от белтъчините.Обаче пептидите за разлика от белтъчините издържат,не губят своята биологична активност при продължително кипене, екстремни стойности на рН, високо налягане, разтваряне в органични разтворители вредни за повечето белтъчини. По този начин, пептидите при преминаването през стомашно-чревния тракт не се разрушават! И това е - физиологичен начин за регулиране на функциите на органите и тъканите, програмирани от еволюцията. Друга особеност на пептидите , е че много от тях съдържат необичайни аминокиселини рядко срещани в природата и невлизащи в състава на белтъчините. Живите клетки се  синтезират от аминокиселини  или се образуват от разграждане на белтъчините. По Химичен синтез вече са получени  много биологично активни природни пептиди и техни многобройни аналози.  Това е допринесло за решаването на редица сложни проблеми на съвременната медицина и нано-молекулярната биология (например дешифрирането на генетичния -ДНК  код).

Какво е това пептид?

Пептид - е вещество, в което молекулите са изградени от верига от няколко аминокиселини, които са свързани чрез пептидни връзки. Физиологично активните пептиди са повсеместни регулатори на дейността на отделни клетки, тъкани, органи и организма като цяло. Всички пептиди имат своя собствена "професия", а дори и по-добре да се каже - тясна специализация. За всеки орган и тъкани е подходящ само свой специфичен пептид: за белите дробове- белодробни, за сърдечния мускул - сърдечен-пептид, за мозъка - мозъчен и така нататък. Пептидите са еднакви за всички бозайници. Ето защо, когато, например, да вземем пептиди от животни (говеда, свине), то тогава нашия организъм ще го приеме като роден, като собствен. Обачес течение на времето активността на пептидите, биорегулатори пада и обменните  процеси сеизкривяват. Нарушената  пептидна биорегулация намалява устойчивостта на организма към дестабилизиращи фактори на външната и вътрешната среда, които са една от причините за бързото стареене.

Пептидите действат на организма по следния начин: извлечения от конкретния орган пептид при попадане в човешкото тяло, е в състояние да започне процеса на възстановяване и подмладяване клетките на този орган, от който са извлечени. Както са показали лабораторните изследвания, активните пептиди позволяват  да се увеличи до една трета част  продължителността на живота на клетките на  отделния орган! А комплес от пептидите могат да окажат благопрятно въздействие на цялия  организъм на човека. Пептидите оказват защитно въздействие на организма на клетъчно ниво. Пептидите защитават клетките от въздействието на токсини, ускоряват  обмяната на веществата в клетките и отстраняват от тях продуктите от разпада, и по-общо, пептидите нормализират работата на  органите, допринасят за насищането им на хранителни вещества, както и възстановяват увредените тъкани. След като попаднат в организма, повишава се активността на човека,неговата издръжливост, устойчивост на заболявания. Тоест благодарение на  пептидите, хората се чувстват по-млади и по-здрави, и това е вярно в действителност.

Пептидите се състоят от уникални вериги аминокиселини и служат като носители на информация на клетъчно ниво. Пептидите са с ниско молекулно тегло, което им позволява  лесно и безпрепятствено да проникнат в увредена тъкан и в клетките, като стимулират производството на необходимите количества активни вещества в нужния биологичен ритъм според индивидуалната потребност на организма, и запускат  процес на саморегулиране, възстановявявайки нормалната функция на увредената тъкан.

По този начин, пептидите могат да  възстановят синтеза на белтъчините в клетката, т.е. възстановяват  тяхната "работоспособност".

Освен това, пептидите  представляват определена  последователност от аминокиселини и са  носители  на уникална  информация ("код"). Този "код" определя избирателното действие на пептида - тоест ,способността да се предава информация на строго определен вид клетки. Това означава, че определен пептид  действа на строго определен вид органи или тъкани.

Освен това, главната ценност на пептидните белтъци, е че те носят информация, и именно пептидната връзка е и носител на информация. Въобще, нашият живот съществува благодарение на  две молекули: на белтъчините или пептидите, които пренасят информацияи ДНК, което също носи информация. Но ДНК е матрица, химическа молекула, която сама по себе си не е активна. И тук, пептидните съединения, като ключе към ключалката се явяват като команден сигнал за синтеза на специфичните белтъчини. Поради това ролята на пептидите е толкова голяма. Учените от Института по Биорегулация и геронтология са установили, че пептидите регулират дейността на гените чрез комплементарно свързване към ДНК (такова взаимодействие играе ключова роля в редица основни процеси на съхранение и предаване на генетичната информация). Благодарение на  това свързване те регулират пространствената форма (структура) на ДНК и експресията на гените, и допринасят за стимулиране на синтеза на белтъчините. Това означава, че клетката започва да работи, както при млад и здрав организъм.

Какво е пептидни биорегулатори?

Пептиди - това са много къси белтъчини. Те са с размер от 1 Nm, така че с право ги причисляват към наносвета. Известно е, че белтъчините са съставени от аминокиселини, като верига от връзки и са с различни дължини: дълги - с десетки аминокиселини и къси - само с  2-3 връзки.

В организма пептидите са "информационни" пратеници, те пренасят информация от една клетка към друга. За какво? За да работи всичко в организма правилно и добре.

Как става това?

Клетките произвеждат белтъчини- определени видове. Клетката работи добре, съответно целия орган работи добре. Ако се появят проблеми, тогава целият орган дава отклонения, това води до заболяване.

Разбира се, че е възможно да се лекува болестта, като се  прилагат липсващите вещества, но след това клетката просто става ленива ипрестава да работи. Поради това е необходимо да се изпратят  пратеници - пептиди, които ще я накарат да работи, организма ще започне да се лекува сам. Пептидите са способни  да възстановят функционалните увреждания и нарушения и ще попречат на развитието на патологични процеси в органите и тъканите, от които те са извлечени. Нарушение на биорегулацията на клетките намалява устойчивостта на организма към разрушаващи фактори на  външната и вътрешната среда. Пептидни биорегулатори нормализират синтеза на белтъчините, като по този начин предотвратяват натрупването на изменения, свързани с болести или с възрастта. Те се използват за профилактика и лечение на състояния, свързани с нарушаване на устойчивостта на организма и значително повишават ефективността на съществуващите методи за възстановяване след въздействие на различни екстремни фактори (травми, радиационни облъчвания, токсичност, инфекции, психо-емоционални претоварвания).

Тоест, възстановяват нормалното функциониране на клетките и органите, и организма започва да работи както при 18 годешен младеж!

Какъв ефект ще получа при употребата на Цитогени?

Пептидните биорегулатори - Цитогени, имат уникалната способност да възстановят намаления синтез на белтъчините в организма, поради заболяване или заради остаряване, което съпровожда увеличаване адаптивня потенциал и възстановяването на функционалната активност на органите и тъканите.

Това означава, че Вие получавате раставрация и възстановяване на повредения орган или тъкан, поради нормализирането му на клетъчно ниво. И при това без никаква химична или хирургическа намеса!

 

СТАТИИ ЗА ПЕПТИДИТЕ

 

"Тайно лекарство удължава живота"

Дата: 2013-01-18

PlovdivMedia - Тайно лекарство удължава живота

Владимир Хацкелевич – Хавинсон президент на Европейското отделение на Международната асоциация по геронтология и телиатрия. Автор е на 39 биорегулатори и 6 лекарствени препарати, успешно използвани в медицинската практика. Негово лекарство ден след ден, месец след месец удължава живота на старата му майка – 90-годишната Анна

Всичките си лекарства съм правил преди всичко заради мама и за нея, признава той. Преди повече от 30 години откриха на майка ми диабет. Оттук и започна всичко. Ослепя - това често се случва при диабет. И тогава създадох първия препарат за нея – от пептиди, отделени от ретината на очите на телета. И зрението й се възстанови. Мама вземаше и други наши препарати, нормализиращи състоянието на системите на организма. На 5 декември отбелязахме юбилей – навърши 90 години. Тя

PlovdivMedia - Тайно лекарство удължава живота

живее в Америка и както преди води активен и наситен живот – досега сама се грижи за градината, много обича да отглежда цветя, до последно караше велосипед. И досега не си боядисва косата – няма нито един бял косъм.
В същото време състоянието на баща му рязко се влошава. На 60 години много страдаше от спазми на съдовете, губеше съзнание. Лекарите говореха за атеросклероза и прединсултно състояние. Можеше да го загубим всяка минута, споделя професорът. За щастие, тогава били създадени биорегулатори от тимус и епифиза – фундаментални препарати, от които зависи животът. След няколко курса бащата живял още 30 щастливи години – умрял на 92 години, и то заради нещастен случай. Падайки от стълба, на мястото на удара се образувал оток, който станал причина за смъртта. Но до края кръвоносните му съдове, сърцето, вътрешните органи били в идеално състояние.
Родителите винаги били най-верните пациенти на сина си
Майка ми и досега е моят най-важен пациент - се усмихва Владимир Хавинсон. – Тя казва: „Този препарат не ми харесва, а този много добре ми помага”. И аз винаги сериозно се вслушвам в нейните забележки, защото тя ми е много сериозният пациент, на когото вярвам на 100 процента - когато приема препаратите ми, никога няма да вземе никакви други, а усещанията си акуратно записва в тетрадка. В последните години при баща ми, както и при много други възрастни хора отслабна пикочният мехур и специално за него измислих лекарство, без операция възстановяващо еластичността на стените на пикочния мехур. То и досега е единственото по рода си в света...
Аз съм на 64 години и приемам препарати 15 години, признава Владимир Хавинсон. Ресурсът ми е да живея още 45 години – до 110 години. Това ви го заявявам съвсем сериозно. Физическата и психическата ми енергия го позволяват – плувам редовно в басейн, не преяждам, спя по цяла нощ и вземам препарати. Много хора си мислят - ще взема таблетката и ще живея до 120 години: Да има да вземаш! Една таблетка не може да удължи живота до 120 години. Това е комплексна дейност - трябва достатъчно да спиш, достатъчно да се движиш, да не преяждаш, да дишаш чист въздух, да пиеш чиста вода. Това е въпрос на култура. Глупаците не живеят дълго. Само умните имат шанс да го направят.

Информация от www.plovdivmedia.com

Живителната сила на пептидите

"Колкото по-възрастен е организмът, толкова повече той изисква към себе си внимание, и профилактичните мерки трябва да бъдат по-интензивни и пълноценни."
В.Х.Хавинсон

Застаряването на населението - това е най-важният проблем на съвременното човечество. Всеки ден, учените търсят начини и възможности, които биха могли да го забавят.

Остаряването е хроничен стрес, удължен във времето, при който системите на организма постепенно започват да се износват. Един от основните показатели за това е намаляването на синтеза на белтък. В днешно време все по-често се използва терминът "преждевременно стареене". Неблагоприятните екологични и социални фактори водят до преждевременното износване на човешкия организъм, и той не може напълно да усвои дадения му от природата ресурс.

Учените от Санкт- Петербургския институт по биорегулация и геронтология СЗО РАМН, под ръководството на проф. Владимир Хавинсон, успяха да открият тези вещества, които могат не само да забавят процесите на стареене, но и да помогнат за удължаване на активното дълголетие. Това са пептидните биорегулатори, в чиято основа лежат късите пептиди. Днес това е една от иновациите в медицината.

Пептидите са органични съединения, състоящи се от аминокиселини, свързани чрез пептидни връзки. Те нормализират синтеза на белтъци, активизират обменните процеси на клетъчно ниво, възстановяват функциите на органите и системите до нивото на здравия организъм, а също така възпрепятстват развитието на болести, свързани с възрастта.

Пептидите на мозъка имат регулаторно действие върху функцията на мозъка, пептидите на кръвоносните съдове пък действат върху кръвоносните съдове и т.н. Т.е. извършва се тъканноспецифична регулация.

Пептидите са напълно безвредни, защото се състоят от няколко аминокиселини, които вече присъстват във всеки един жив организъм.

30-годишните клинични изпитания потвърдиха ефективността на използването им за предотвратяване на преждевременното стареене, в борбата с възрастовите патологии. Ето един далеч не пълен списък на тези резултати при хора от старша възрастова група:

- увеличаване на продължителността на живота на фона на целогодишно курсово прилагане на препарати на тимуса и эпифизната жлеза, свързано с подобряване функциите на имунната система, сърдечно-съдовата система, мозъка, и с повишаване плътността на костната тъкан;

- намаляване на случаите на остри респираторни заболявания 2 пъти, на фона на използване на препаратите от тимус;

- нормализиране на нивото на захарта в кръвта;

- нормализиране на кръвното налягане;

- намаляване на риска от рак в 3 до 5 пъти.

"Моите години"

Моите години са моето богатство...

Цитогени

Белтъчините са основен материал на всички органи и тъкани в човешкия организъм.

Всяка клетка синтезира белтъчини от определен вид, чрез които се регулират повечето жизнено важни функции на организма. Синтезът на белтъчини може да се намалява или да се увеличава, в зависимост от различните стресови ситуации, лошата екологична среда, както и в резултат от естественото остаряване.


Многобройните научни и клинични изследвания убедително показват, че един от ефикасните начини за възстановяване на регулаторните механизми на основните функции на организма е прилагането на комплекс от природни пептидни биорегулатори. Те действат на основата на къси пептиди, които всъщност са вериги от 2-4 аминокиселини. За първи път съветските учени започнали да работят върху създаването на биорегулаторите, първаначално във Военно-медицинската академия „С.М.Киров”, а по-късно и в Санкт-Петербургския институт по биорегулация и геронтология на СЗО РАМН.

Ролята на късите пептиди се състои в това, че помага на организма да възстанови синтеза на белтъчини и обмяната на веществата до оптимално ниво, което е характерно за здравия организъм. В течение на много години се извършва детайлно проучване на молекулярните маси, химичните свойства, аминокиселинния състав и последователността на аминокиселините на нискомолекулярните пептиди. В резултат е доказано, че биорегулаторите подобряват функциите на основните системи на организма и увеличават средната продължителност на живота с 15-30%. През този период са направени повече от 50 експеримента, в които се изследва действието на пептидните биорегулатори в различни комбинации. В частност, е установено, че комплексното приложение на биорегулаторите-геопротектори при възрастни и стари хора води до намаляване на нивото на заболявания и смъртност към 2 пъти.

Най-съвременният метод за получаване на такива пептиди е чрез биосинтеза, с последователно присъединяване на една аминокиселина към друга.

Първоначално всички препарати се изготвят от екстракт от животинска суровина. Но тази суровина е ограничена по няколко показатели. В частност, някои видове суровини са много малки по размер, например, ретината на окото, затова е трудно да се получи достатъчно количество суровина за производството на необходимия обем от партидата на препарата. С оглед на тези ограничения започва да се търси алтернатива. В резултат на това, чрез химичен синтез е получен нов клас препарати.

Цитогените са предназначени за поддържане на всички главни системи на организма: централната нервна система, ендокринната, имунната, сърдечно-съдовата, опорно-двигателната, храносмилателната. Клиничният опит показва, че най-ефикасно е комплексното приложение на пептидните биoрегулатори. В резултат на това, на базата на разработките на учените от Санкт-Петербургския институт по биорегулация и геронтология на СЗО РАН е създаден пептиден комплекс, в който влизат шест препарата: Везуген, Хонлутен, Карталакс, Кристаген, Оваген, Пинеалон.

Всички препарати, които влизат в този комплекс, имат тъканноспецифично действие, т.е. за всеки орган и тъкан има отделен пептид. Затова при тяхното комплексно приложение няма предозиране, защото всеки пептид «отива» при своята тъкан и въздейства само върху нея, и само ако това е необходимо.

Другото важно свойство на биорегулаторите е тяхното антиоксидантно действие. Освен това, пептидите могат да насочват диференцирането на полипотентните клетки в определена посока. Това дава възможност да бъде задействан резервният потенциал на всяка тъкан и по този начин се възстановява нейната функция, дори при много силно увреждане.

Ефективна защита на черния дроб и панкреаса

Човешкото тяло функционира като единен съгласуван механизъм и всяко неизпълнение на един орган мигновено се отразява на състоянието на целия организъм. Ние не се опитваме да направим живота по-лесен за нашето тяло: преяждаме, храними се "набързо", злоупотребяваме с алкохол, ядем много мазни и пържени храни. В резултат на това, при всеки втори от нас се появяват болки, дискомфорт в корема, диария. Всички тези симптоми свидетелстват за нарушения в черния дроб и панкреаса. Заболяванията на черния дроб и панкреаса са много разпространени и изключително опасни за хората. В края на краищата, тези органи са много функционални. При всяко нарушение в черния дроб, почти винаги страда панкреаса, което се дължи на функционалните характеристики и съвместното участие на тези органи в процесите на храносмилането и обмяната на вещества.

Какви са функциите на черния дроб и панкреаса?

Това са жлезите на храносмилателната система, които произвеждат ензими и секрети на жлъчката, така необходими за храносмилането. Черният дроб участва в повече от 500 биохимични реакции, помага на организма да задейства различни жизнено важни процеси. Абсолютно всякакви нарушевия на черния дроб имат отрицателно въздействие върху дейността на храносмилателната и кръвоносната система, като в тези случаи често страда сърцето. На свой ред панкреаса се смята за ключов орган на храносмилателната система и метаболизма на човешкото тяло. Продължителността на живота ни зависи от запазването на тази жлеза, тъй като освен на храносмилателни ензими панкреаса е производител и на жизненоважния хормон инсулин. Ако този хормон не е в достатъчно количество, се увеличава нивото на кръвната захар, което води до развитието на диабет и тежки последици за здравето.

Как да поддържате здрави черния си дроб и панкреаса във всяка възраст?

Много от опасните болести на черния дроб, още докато са в ранен стадий на развитие, протичат безболезнено. Човек може да забележи влошаването на черния дроб, докато 80% от черния дроб няма да вземат участие в патологичния процес. Голяма част от хората имат заболявания на черния дроб и панкреаса, но малко от тях мислят за причината на заболяването. Повечето хора предпочитат да пият скъпи лекарства и да се подлагат на сложни медицински процедури. За да имаме здрав черен дроб, е важно редовно да се грижим за него, да избягваме вредните фактори, влияещи върху неговата нормална дейност. Но, за съжаление, невинаги пълноценното, редовно хранене може да бъде ефективна защита срещу заболявания на черния дроб и панкреаса. Ако често чувствате тежест и болка в дясната си страна, а също ако сутрин усещате горчивина в устата, то е време да се предприемат спешни мерки.

Днес ние предлагаме нелекарствени продукти за ефективна профилактика и възстановяване на черния дроб и панкреаса.

Трябва да се има предвид, че през лятото в разгара на отпуските често това, с което се храним е във вреда на нашия организъм: барбекю на открито, пиене, купони, и всичко това се отразява и върху нашите черен дроб и панкреас. Консумирането на люти, пържени или мазни храни води до прекомерно отделяне на секрети от жлъчката и в резултат на това изпитваме болки в корема. Разработили сме Пептидни комплекси № 8 за черния дроб и № 7 за панкреаса. Тези продукти се прилагат локално и са подходящи за онези от вас, които смятат този метод за по-удобен. Пептидните комплекси 8-7 съдържат съответно пептиди на черния дроб и на панкреаса, като количеството им с течение на възрастта не достига за адекватното функциониране на клетките и тъканите. ПК спомагат за регенерирането на тъканите, за увеличаването на техния клетъчен живот, като едновременно с това решават проблемите, свързани не само с функционирането на черния дроб и панкреаса - хронична интоксикация (химикали, лекарства, алкохол), хроничен хепатит, холецистит, панкреатит, но също така действат ефективно при нарушена обмяна на веществата и при затлъстяване.

Пептидните продукти от естествен произход "Светинорм"- за черния дроб и "Супрефорт"- за панкреаса са показали своята ефективност при различни заболявания на черния дроб и панкреаса. “Светинорм" (от серията пептидни ензими) нормализира обмяната на веществата в клетките и регулира функцията на черния дроб. Продуктът намалява токсичните ефекти от различни лекарства, от алкохол, а също има силно профилактично действие срещу диабет и атеросклероза. "Супрефорт" е предназначен за нормализиране на глюкозния метаболизъм при хора с увредено ниво на глюкоза и с нарушена функция на панкреаса. Лекарството предпазва от развитие на захарен диабет. Не позволява нивото на глюкозата да пада под нормалното, което го прави ефективен регулатор на функцията на панкреаса.

Друг продукт от серията пептиди, който може да подпомогне дейността на черния дроб и да го възстанови е "Оваген". "Оваген" допринася за нормализиране процесите на черния дроб и на стомашно-чревния тракт, намалява негативните ефекти от лекарства, алкохол, нормализира липидната обмяна на вещества, като по този начин се намалява риска от атеросклероза.


Продукт, който значително забавя процеса на разрушаване на черния дроб, нормализира функцията му и постига устойчиви положителни резултати по отношение на различните форми на хепатит – това е непептидният продукт "Ардилив". В състава му влизат устойчивите естествени съставки: ресвератрол, екстракти от ягода, лозови листа, артишок, и биологично активни вещества, които не само се борят с последиците от попадането на токсини в организма, но също така помагат за намаляването на зависимостта от алкохола. "Панглюин" е продукт за панкреаса, включващ изключително ефективни природни съставки от растителен произход, които успешно се противопоставят на диабет тип I и II, предпазват от развитието на, характерните за диабета, съдови поражения на различни места и имат умерен захаропонижаващ ефект.

Нормализирането на дейността на черния дроб зависи от състоянието на панкреаса, също както състоянието на панкреаса зависи от здравето на черния дроб. Трябва да се грижим за тези органи, да взимаме предпазни мерки навреме, без да дочакваме появата на болезнени симптоми!

Кой препарат ще изберете зависи само от вас! Ние, от своя страна, Ви предлагаме комплексни продукти, които могат ефективно да поддържат функционалността на вашия организъм на най-високо ниво.

 

 

"В Русия спряха стареенето с "еликсир на младостта"

image

 

Ако различни външни фактори и вредни навици на самия човек не похабяват организма му, продължителността на живота би била много по-голяма.
Да достигнеш стоте и дори да ги прекрачиш обаче, вече е възможно. Специалисти от Санкт Петербургския университет по биорегулация и геронтология открили вещество, позволяващо да се предотврати стареенето на организма.
Пептидите са тези, които могат да върнат младостта! Тези “умни” молекули активизират работата на клетките на всеки орган. С възрастта или заради болести тяхната работа се нарушава. Причината е една – по-малко синтез на белтък. Или с други думи дефицит на жизнено важни вещества.
Запълвайки липсващото количество пептиди, организмът отново започва да работи “като по ноти”. Целият проблем е в това как да се създаде “елексирът на младостта”, като грамотно се подберат компонентите.
Геронтолоите от Санкт Петербург могат вече да кажат, че първи са успели да създадат препарати, които са единствените научно доказани средства за подмладяване и удължаване на живота!
Взаимодействайки с гените, пептидните биорегулатори регулират синтеза на белтъка в клетките и възстановяват функциите на органите и системите на човека. Тяхната отличителна особеност е именно физиологично регулиращото действие. При това те не притежават странични ефекти и не предизвикват алергични реакции, тъй като се състоят от природни аминокиселини, присъстващи в нашия организъм.
Действието на пептидите обаче е насочено не само към възвръщане на младостта. Те оказват и противораково действие. Доказано е, че комплексното приемане на пептидни биорегулатори позволява да се намали риска от развитие на онкопатологии до 5 пъти!
Специалистите-геронтолози от Санкт Петербургския институт по биорегулации и геронтологии вече приемат за консултации в Информационно-консултативния център към Лигата за здраве на нацията.
Всички желаещи лекари могат да получат персонална програма по биорегулация и препоръки по предписване на препарата.

 Информация взета от статия на Иван Елисеев

 

"Да си пожелаем дълги години живот"

   Вестник "Дума"

25. Ноември 2010, брой 272

Евгения Цинклер
Владимир Хавинсон е директор на Института по биорегулиране и геронтология от 1992 г.; завършил е Военно-медицинска академия през 1971 г., доктор на медицинските науки, професор; академик на РАЕН, Италианската академия по икономика и социални науки; основно направление на научната му дейност е биохимия; вицепрезидент на Геронтологичното общество при РАН.
През тази година Владимир Хавинсон и водещият геронтолог на Украйна Олег Коркушко бяха удостоени с наградата за успехи в геронтологията „Академик Чеботарев”, връчвана от Националната академия на науките на Украйна. Именно в Киев в Института по геронтология се провеждаха клиничните изследвания на възрастни хора, на които бяха давани пептидни биорегулатори. Това изследване беше започнато още по съветско време и, по някаква щастлива случайност, бе успешно продължено след разпада на СССР.


Владимир Хавинсон е несъмнено много талантлив учен. Той е известен в ръководения от него Институт по биорегулиране и геронтология. Известен е и в правителството на Петербург, където заема длъжността главен геронтолог на града (като се има предвид, че колкото и странно да звучи, не съществува главен геронтолог на Русия). Той е известен и в Европа – Владимир Хавинсон заема поста вицепрезидент на Европейската асоциация по геронтология и гериатрия.
Главното постижение на Института по геронтология е съзадаването на нова група лекарствени препарати – пептидни биорегулатори. Ето как същността на откритието се обяснява на хора, които са далеч от медицината. Пептидите са малки протеини. Остаряването представлява намаляване на синтеза на протеини. Биорегулаторите позволяват възстановяването на синтеза на протеини с помощта на въвеждането на пептиди в организма – като за всеки отделен орган съществуват определени пептиди.
Колегите наричат ръководителя на тези сензационни изследвания Владимир Хавинсон ураган, цунами и торнадо. Професорът съумява да се премества мигновено от място на място, да решава едновременно много проблеми и да заразява целия колектив с невероятната си енергия. По време на разговора ни с него, той с присъщата си експресивност веднага поема инициативата в свои ръце.
Владимир Хавинсон: Така значи, „Российская газета” ще бъде първото издание, което ще съобщи, че в Русия за първи път е разработена и клинично доказана възможността за увеличаване до 40 процента на ресурсите на жизнената дейност на организма.

РГ: На който и да е организъм?

Хавинсон: Абсолютно на който и да е, като се започне от микробите и се стигне до човека. Това са резултатите от изследванията на въздействието на пептидните биорегулатори, които се провеждат от 1973 г. съвместно с президента на Геронтологичното общество при РАН професор Владимир Анисов. Резултатите от тази 37-годишна работа са обобщени в таблица, която скоро ще представим пред обществото. И така, тук пише: „... увеличаване синтеза на протеини с 42.9 процента, ръста на тъкани – с 24-42 процента”. Междувпрочем, числото 42 стана направо магическо – то фигурира нееднократно в резултатите от изследванията. По-нататък четем: „увеличаване на средната дължина на теломера с 2,4 пъти”. Обяснявам. Теломерите представляват краищата на молекулите на ДНК. При всяко делене на клетката те се скъсяват. Ние направихме откритие, което позволява да се увеличи дължината на теломера. Което пък означава, да удължим живота. Това се доказва от следващите точки – „увеличаване на средната продължителност на живота на животни с 20-40 процента, максимално – с 42.3 процента”.

РГ: Означава ли всичко това, че можете да удължите и човешкия живот?

Хавинсон: Не е съвсем така. Ние постигнахме удължаване не на живота, а на ресурсите на жизнената дейност, които са индивидуални за всеки човек. Например, при даден човек е генетично предопределено да живее само 60 години. Използването на нашите препарати може да му даде допълнителни 24 години, което означава възможност да живее до 84 години. Тези 40 процента могат да бъдат добавени на всеки организъм.
Нека да се върнем към резултатите от изследванията – „увеличаване на равнището на мелатонин в кръвта до нормата”. Това е важно, защото мелатонинът е главното вещество, което осигурява функционирането на ендокринната система. „Намаляване три пъти честотата на поява на тумори при животни, подложени на канцерогенно въздействие”. Можете ли да си представите, че ние всъщност се научихме да намаляме три пъти честотата на развитие на ракови тумори! Невероятно, нали? 

РГ: Изумително.

Хавинсон: Нали! Ние тук, в Русия, постигнахме най-голямото достижение в света. В света! Това е проект на бъдещето. Всъщност, ние създадохме модел на медицината от втората половина на ХХІ век.

Цялата статия бихте могли да прочетете във вестник "Дума" от ТУК

 

Продуктите на Научно-производствения Център по Ревитализация и Здраве се разпространяват на принципа на мрежовия маркетинг МЛМ /мултилевъл/. При интерес от Ваша страна, не се колебайте да се свържите с нас. Регистрацията като независим търговски сътрудник е напълно безплатна.